Notícies

Temps d’Advent IV

Temps d’Advent IV

by Alex Bové (Tècnic Informàtic) -
Number of replies: 0
Picture of Professors

Temps d’Advent IV

Quan allò invisible ens atrapa... (Mt 1, 18-24)

La vida té una dimensió de misteri que se’ns escapa malgrat la nostra mentalitat racionalista i controladora se’ns resisteixi contínuament.

Però hi ha coses que sentim, que experimentem en el més profund del nostre ser, coses a les que no gosem posar noms, coses que intuïm i percebem amb una llum i una claredat indescriptibles malgrat no les entenguem plenament, no sapiguem exactament d’on venen o desconeguem on ens portaran.

Josep va ser empès per aquesta realitat misteriosa de l’Esperit que no entén de càlculs, ni de raonaments, ni de convencionalismes, ni de normes i morals i s’hi va deixar portar des del silenci i la bondat de cor, malgrat les seves pors i malgrat la incomprensió i el rebuig que això li podia comportar.

Com diu el Papa Francesc, aquesta confiança en allò invisible pot produir-nos, com a Josep, un cert vertigen,  però no hi ha més gran llibertat que deixar-se portar per l’Esperit i deixar que Ell ens il·lumini, ens guiï, ens orienti i ens impulsi allà on Ell vulgui. Perquè Ell, que sap el que convé a cada moment, ja s’ocupa de relligar, entreteixir vides i posar en connexió realitats i persones per a crear Vida nova, per a fer-nos misteriosament fecunds.

I a tu, qui et porta? Que et fa fecund?

 

Bon Nadal

Mar Galceran

Pastoral Universitària

 

 

Cuando lo invisible nos atrapa ... ( Mt 1, 18-24 )

 

La vida tiene una dimensión de misterio que se nos escapa a pesar de que nuestra mentalidad racionalista y controladora se nos resista continuamente .

Pero hay cosas que sentimos, que experimentamos en lo más profundo de nuestro ser , cosas a las que no nos atrevemos a poner nombres, cosas que intuimos y percibimos con una luz y una claridad indescriptibles aunque no las entendamos plenamente, no sepamos exactamente de dónde vienen o desconozcamos a dónde nos llevarán .

José fue empujado por esta realidad misteriosa del Espíritu que no entiende de cálculos, ni de razonamientos, ni de convencionalismos, ni de normas y morales y se dejó llevar, desde el silencio y la bondad de corazón, a pesar de sus miedos y pese a la incomprensión y el rechazo que esto le podía comportar.

Como dice el Papa Francisco, esta confianza en lo invisible puede producirnos, como a José, un cierto vértigo , pero no hay mayor libertad que dejarse llevar por el Espíritu y dejar que Él nos ilumine , nos guíe , nos oriente y nos impulse donde El quiera . Porque Él, que sabe lo que conviene en cada momento , ya se ocupa de religar , entretejer vidas y poner en conexión realidades y personas para crear Vida nueva , para hacernos misteriosamente fecundos .

 

Y a ti, ¿quién te lleva? ¿Qué te hace fecundo?

 

Feliz Navidad!

Mar Galceran
Pastoral Universitaria