Any Ramon Llull

Any Ramon Llull

by Anna-bel Carbonell -
Number of replies: 0

"Digué l'Amic a l'Amat: -Tu que omples el sol de resplendor, omple el meu cor d'amor"

Frase del Llibre d'Amic e Amat de Ramon Llull (700 Aniversari de la seva mort)