Finalitzant el primer semestre/ Acabando el primer semestre

Finalitzant el primer semestre/ Acabando el primer semestre

by Anna-bel Carbonell -
Number of replies: 0

A l'entrada de cadascuna de les assignatures trobareu una enquesta de satisfacció que us demanaríem que contesteu per a poder millorar la qualitat dels estudis i les aules virtuals. Alhora quan inicieu la vostra sessió trobareu una enquesta general que també us demanem que respongueu. Moltes gràcies!

En la entrada de cada una de las diferentes asignaturas encontraréis un cuestionario de satisfacción que os pedimos que contestéis para poder mejorar la calidad de los estudios y las aulas virtuales. A su vez cuando iniciéis vuestra sesión encontraréis una encuesta general que también os pedimos que respondáis. ¡Muchas gracias!

Attachment 14 muchas veces def.JPG