Notícies

Temps de Quaresma II

Temps de Quaresma II

by Alex Bové (Tècnic Informàtic) -
Number of replies: 0
Picture of Professors

Esdevenir éssers nous

 

La vida no és mai un camí planer, ni recte. Està ple de corbes i desnivells, anades i vingudes, pujades i baixades....però sovint podem quedar enquistats o paralitzats en algun punt perquè, o bé se’ns fa la nit fosca i perdem la visió del camí o bé perquè quedem encegats per un excés de llum que voldríem retenir i eternitzar. Però per alguna mena de dinamisme misteriós, que s’escapa de les nostres pròpies forces, la vida ens empeny a mobilitzar-nos permanentment.

I molt sovint passa que en el cim dels nostres turons, els excessos de llum, aquesta trobada amb el Misteri, son la conseqüència d’haver escoltat una veu que ens crida a un total lliurament i abandonament a l’Amor; amb una radicalitat i totalitat que trenca tots els límits del possible. La trobada, que incendia amb dolor el més profund de les nostres ànimes, ens sadolla alhora de l’energia i lluminositat necessària per abordar, com a éssers nous, el dur i dolorós camí de descendiment que ens espera.

Sempre hi ha algú pel costerut camí de la vida que et diu: No t’aturis, no t’adormis, aixeca’t, no tinguis por. Escolta la meva veu: Jo faré de tu un ésser nou.

 

 

Convertirse en seres nuevos

La vida no es nunca un camino llano ni recto. Está repleto de curvas y desniveles, idas y venidas, subidas y bajadas .... Y a menudo podemos quedar enquistados o paralizados en algún punto porque, o bien se nos hace la noche oscura y perdemos la visión del camino o bien porque quedamos cegados por un exceso de luz que quisiéramos retener y eternizar. Pero por algún tipo de dinamismo misterioso, que se escapa de nuestras propias fuerzas, la vida nos empuja a movilizarnos permanentemente.

Y muy a menudo sucede que en la cima de nuestros montes, los excesos de luz , este encuentro con el Misterio, son la consecuencia de haber escuchado una voz que nos llama a una total entrega y abandono al Amor; con una radicalidad y totalidad que rompe todos los límites de lo posible. El encuentro, que incendia con dolor lo más profundo de nuestras almas, nos sacia a la vez de la energía y luminosidad necesaria para abordar, como seres nuevos, el duro y doloroso camino de descendimiento que nos espera.

Siempre hay alguien por el encrespado camino de la vida que te dice: No te pares, no te duermas, levántate, no temas. Escucha mi voz: Yo haré de ti un ser nuevo.

Mar Galceran