TEMPS D’ADVENT I

TEMPS D’ADVENT I

by Alex Bové (Tècnic Informàtic) -
Number of replies: 0

 

TEMPS D’ADVENT I

 

Els diluvis i els ventijols de la vida

 

Déu és sempre sorprenent. Pot irrompre en la nostra vida de manera sobtada i imprevista. I la seva manera de fer ens descol·loca sempre, sigui quina sigui la forma que vulgui prendre.

Pot ser que, com a Noe, Déu se’ns presenti en forma de diluvi, amb una força i totalitat que tot ho arrasa, ho esporga, ho neteja, ho capgira... deixant-nos a la intempèrie, desprotegits de tots i de tot per a que comencem de nou, amb el terreny interior ben aplanat. Sí, sovint Déu pot irrompre en la nostra vida des de la catàstrofe, des d’un trencament de la pròpia identitat, una malaltia, una pèrdua laboral, una crisi de parella o tants altres “diluvis” que se’ns presenten en la vida sense desitjar-los. I llavors.....estarem preparats per a sobrevolar-los? Qui o què ens hi rescatarà? Serem capaços de reconèixer l’oportunitat que ens brinden de refundar-nos o morirem ofegats pel sense sentit?

 

Amb tot, Déu no sempre ens visita en la nostra vida amb aquesta espectacularitat. Molt sovint acostuma a ser silenciós i discret i, com a Elies, es presenta en el murmuri d’un ventijol suau que esbufega en l’ànima transfigurant-la lenta i acompassadament, però potser estem tant desitjosos d’experiències intenses, o vivim tan ofuscats en les nostres preocupacions que el deixem passar de llarg sense pràcticament adonar-nos-en. Què difícil que ens resulta captar-lo en la seva discreció!.

Quins sorolls de la vida hem de silenciar per a poder sentir el seu alè discret?

 

Què hi veiem nosaltres en els diluvis o els ventijols suaus de la nostra vida?

 

Que aquest temps d’advent ens ajudi  a mantenir-nos-hi ben receptius.

 

Mar Galceran

 

 

TIEMPO DE ADVIENTO I

 

Los diluvios y las brisas ligeras de la vida

 

Dios es siempre sorprendente. Puede irrumpir en nuestra vida de manera repentina e imprevista. Y su manera de hacer nos descoloca siempre, sea cual sea la forma que quiera tomar.

Puede que, como Noe, Dios se nos manifieste en forma de diluvio, con una fuerza y totalidad que todo lo arrasa, lo poda, lo limpia, lo sacude... dejándonos a la intemperie, desprotegidos de todos y de todo para que comencemos de nuevo, con el terreno interior bien aplanado. Sí, a menudo Dios puede irrumpir en nuestra vida desde la catástrofe, desde una quiebra de la propia identidad, una enfermedad, una pérdida laboral, una crisis de pareja o tantos otros " diluvios " que se nos presentan en la vida sin desearlos. Y entonces ..... ¿estaremos preparados para sobrevolarlos? ¿Quién o qué nos rescatará? Seremos capaces de reconocer la oportunidad que nos brindan de refundarnos o moriremos ahogados por sin sentido?

 

Con todo, Dios no siempre nos visita en nuestra vida con esta espectacularidad. Muy a menudo suele ser silencioso y discreto y, como a Elías, se presenta en el murmullo de una brisa suave que sopla en el alma transfigurándola lenta y acompasadamente, pero quizás estamos tan deseosos de experiencias intensas , o vivimos tan ofuscados en nuestras preocupaciones que lo dejamos pasar de largo sin darnos cuenta . Qué difícil que nos resulta captarlo en su discreción! . ¿Qué ruidos de la vida debemos silenciar para poder sentir su aliento discreto?

¿Qué vemos nosotros en los diluvios o la brisa suave de nuestra vida?

 

Que este tiempo de adviento nos ayude a mantenernos bien receptivos.

 

Mar Galceran