Notícies

Temps de Pasqua

Temps de Pasqua

by Alex Bové (Tècnic Informàtic) -
Number of replies: 0
Picture of Professors

Pasqua

A l’encontre de la vida

Caminem a l’encontre de la vida. Però quina vida? Una vida fàcil, còmoda, sense entrebancs ni contrarietats?..Ah!, com ens agradaria poder estalviar-nos les creus!.

Però la trobada amb el Ressuscitat no es pot experimentar des d’una vida fàcil.

Quan hom ha viscut com des de la seva desesperació, impotència, dolor, desorientació, sense sentit, trencament vital, .......algú el rescatava dels seus abismes, llavors haurà pogut experimentar com emergia a una vida nova. Únicament quan descendim a les foscors dels nostres sepulcres i restem en l’espera confiada d’una vida millor, diferent, renovada, podrem copsar una Llum que traspassa i transcendeix totes les nits i totes les morts. Tan sols així podrem ser testimonis creïbles del Ressuscitat.

Anem a l’encontre de la vida. D’una vida bella, dura, difícil però interessant, estimulant i feliç.

Bona Pasqua!!

Mar Galceran

Al encuentro de la vida

Caminamos al encuentro de la vida. Pero ¿de qué vida? ¿Una vida fácil, cómoda, sin obstáculos ni contrariedades? …Ah!, cómo nos gustaría poder ahorrarnos las cruces!.

Pero el encuentro con el Resucitado no se puede experimentar desde una vida fácil.

Cuando uno ha vivido como desde su desesperación, impotencia, dolor, desorientación, sin sentido, rotura vital, ....... alguien lo rescataba de sus abismos, entonces habrá podido experimentar cómo emergía a una vida nueva. Únicamente cuando descendemos a las oscuridades de nuestros sepulcros y quedamos a la espera confiada de una vida mejor, diferente, renovada, podremos captar una luz que traspasa y trasciende todas las noches y todas las muertes. Sólo así podremos ser testigos creíbles del Resucitado.

Vamos al encuentro de la vida. De una vida hermosa, dura, difícil pero interesante, estimulante y feliz.

Feliz Pascua!!

Mar Galceran

(Editat per Núria Caum - Missatge original enviat el martes, 15 abril 2014, 16:47)